Z časových dôvodov vypneme „starý“ mail server až 13.1.2017 a veríme, že dovtedy sa „nevypne“ sám. Nič to nemení na skutočnosti, že dôrazne upozorňujeme, že ak chcete naďalej používať mailovú komunikáciu je potrebné aktivovať a používať Office365. Ak máte ešte uložené správy v prostredí „webmailu“ tieto vieme migrovať do Office365 na požiadanie aj v prípade, že starý server už nebude funkčný.