Z personálnych dôvodov bude ONLINE technická podpora nedostupná v termínoch:

  • 14. 12. 2016
  • 15. 12. 2016
  • 16. 12. 2016
  • a v dňoch od 22. 12. 2016 do 30. 12. 2016 vrátane

V týchto dňoch budú všetky mailové požiadavky na OIT spracovávané maximálne 4x denne v pracovnej dobe.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám príjemné sviatky a všetko dobré do Nového roka.