Telefóny- VPS SZU

Často kladené otázky:

 • Ako volať v rámci SZU?
  Jednoducho, treba zadať číslo klapky a stlačiť symbol volania. Do univerzitnej siete sú zahrnuté všetky klapky podľa telefónneho zoznamu  na webe SZU  
 • Ako volať mimo SZU?
  Tak, ako na bežnom mobile. Treba zadať celé číslo vrátane predvoľby 
 • Ako sa dovolajú mne zo SZU?
  Vytočením vašej klapky alebo prideleného mobilného čísla. 
 • Ako sa dovolajú mne z vonku?
  Tak ako doteraz. Všetky čísla z číselných rozsahov SZU sú presmerované na príslušné mobilné číslo. 
 • Ako sa to fakturuje a na koho?
  Tak ako doteraz. Všetkými nákladmi je zaťažované stredisko do ktorého patríte. 
 • Kam poslať zmenu umiestnenia alebo osoby na koho je telefón?
  Tak ako doteraz. Mailom na adresu telefonny.zoznam@szu.sk 
 • Fungujú SMS?
  Áno, v rámci oprávnení VPS.
 • Môžem volať mimo univerzity? A ako dlho?
  Podľa oprávnení, ktoré ste mali doposiaľ. Znamená to, že osobe, ktorá mala viac klapiek (napr. v laboratóriách, alebo viacerých pracoviskách) bolo pridelené jedno číslo s oprávneniami toho čísla, ktoré doteraz malo najvyššie oprávnenia.
 • Čo keď potrebujem navýšiť možnosť hovorov von?
  Je nutné poslať žiadosť, ktorú pošle váš nadriadený s odôvodnením potreby navýšenia.
 • Funguje to ako mobil aj na internet?
  Nie, táto funkcionalita nie je povolená. 
 • Kam volať keď mám problém?
  Tak ako doteraz. Najlepšie je poslať mail na adresu servis.it@szu.sk 
 • Musí byť telefón v nabíjačke cez noc?
  Nemusí, pokiaľ máte dostatočne nabitý aparát. 
 • Ako často nabíjať?
  Časom zistíte, koľko vám aparát vydrží a tomu prispôsobte čas nabíjania. 
 • Čo sa stane, keď ho rozbijem, alebo mi spadne a poškodí sa?
  Je nutné sa o zverené zariadenie, ako o každé iné, starať a zabrániť jeho poškodeniu. V prípade poškodenia je toto potrebné oznámiť svojmu nadriadenému, ako aj na adresu servis.it@szu.sk. V prípade vzniku škody sa tým bude zaoberať škodová komisia. 
 • Čo sa stane, keď ho stratím?
  Za zverené zariadenie ste zodpovedný. Stratu je potrebné oznámiť svojmu nadriadenému, ako aj na adresu servis.it@szu.sk. Vzniknutou škodou sa bude zaoberať škodová komisia. 
 • Kam odovzdať telefón s kartou keď ukončím pracovný pomer so SZU?
  Tak ako iné zariadenia, ktoré vám boli zverené, odovzdaním svojmu nástupcovi (je nutné oznámiť túto zmenu na OIT SZU), alebo vrátením na OIT SZU.
 • Môžem pridelenú kartu použiť vo vlastnom telefóne?
  Áno, pokiaľ to váš mobilný telefón umožňuje. Pridelený aparát vráťte na OIT SZU.
  Ak váš aparát podporuje druhú kartu len ako eSIM, je možné ju nechať vygenerovať.
  Požiadavku na vygenerovanie eSIM pošlite na servis.it@szu.sk.
 • Funguje roaming?
  Nie štandardne. O túto funkcionalitu je nutné požiadať prostredníctvom svojho nadriadeného (mailom, alebo písomne) s príslušným odôvodnením kvestora SZU. 
 • Ako nastaviť zvonenie?
  V Menu > Nastavenie > Profily > Normálny > Nastavenie zvonenia > Vyzváňací tón SIM1 > Predvolené vyzváňanie > OK je treba vybrať zvonenie.
  Podobne sa nastavuje aj hlasitosť. 
  V Menu > Nastavenie > Profily > Normálny > Nastavenie hlasitosti > Vybrať > Vybrať treba šipkami ˄˅ nastaviť hlasitosť. 
 • Na obale telefónu je uvedené „GSM Locator“. Znamená to, že môže byť môj telefón lokalizovaný?
  Nie. Táto funkcionalita je pridelená k funkcionalite SOS status. Ak je táto funkcia zapnutá, po 5 sekundovom pridržaní SOS tlačítka bude poslaná poloha na čísla uvedené v zozname SOS čísiel v telefóne.
  Odporúčame si SOS status nastaviť na hodnotu „Vyp.“ (Nájdete v Menu > Nastavenie > SOS nastavenia > SOS status)
 • Ako si nastavím presmerovanie hovorov?
  Podrobný návod nájdete na adrese Ako si nastavím presmerovanie hovorov? (o2.sk)

Prvé prihlásenie do Microsoft365/MAIS

Otvorte internetový prehliadač a zadajte https://www.office.com/ a stlačte tlačidlo „Prihlásiť„.

Prihlasovacie meno je „meno.priezvisko@studentszu.sk“
Ak neviete svoje prihlasovacie meno kontaktujte správcu systému na adrese: support.office@szu.sk

 

Vyberte „Ďalej“ a zvoľte „Nepamätám si heslo

Zadajte znaky podľa inštrukcií.

Pokračujte podľa inštrukcií. Ak sa nezobrazí táto ponuka kontaktujte správcu systému na adrese: support.office@szu.sk

Zadajte súkromnú emailovú adresu ktorú ste si registrovali na prihláške.

Upozornenie:

Prihlasovacie meno do Microsoft365 je v tvare: meno.priezvisko@studentszu.sk
Prihlasovacie meno do MAIS je v tvare meno.priezvisko

 

Viem heslo ale chcem si ho zmeniť

Môžete to urobiť len vtedy, ak vám správca udelil povolenie na aktualizáciu hesla v službe Microsoft 365.

 1. Prejdite na www.microsoft365.com/signin a prihláste sa pomocou pracovného alebo školského mena používateľa a existujúceho hesla.
 2. Prejdite na položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Heslo.Vyberte heslo.
 3. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.
 

Ako zapnúť alebo vypnúť automatické preposielanie e-mailových správ

Dôrazne upozorňujeme, že v zmysle č. Smernice 8/2016  o pravidlách a povinnostiach a právach zamestnancov SZU pri využívaní elektronickej pošty PDF ]  je povinnosťou zamestnanca v služobnom styku (najmä pri odosielaní správ) používať pridelenú emailovú adresu.

V službe office365 môžete automaticky preposielať e-mailové správy. Využijete to, ak chcete správy čítať a odpovedať na ne z iného e-mailového konta, alebo ak chcete, aby počas vašej neprítomnosti e-maily prijal a odpovedal na ne niekto iný.

 • Preposlané správy sa zobrazia ako správy, ktoré sa preposielajú z vášho konta. Znamená to, že odpovede na takéto správy budú automaticky adresované vášmu kontu, a nie pôvodnému odosielateľovi.

Nastavenie automatického preposielania

Poznámka: Ak možnosť dvojstupňového overovania nie je zapnutá pre vaše konto Microsoft, zobrazí sa výzva na jej zapnutie po zapnutí presmerovania. Ďalšie informácie nájdete v téme informácie o overení dvoch.

 1. V Outlook.com vyberte položku NastaveniaNastaveniaZobraziť všetky nastavenia Outlooku.
 2. Vyberte položku Pošta > preposielanie.

  Poznámka: Ak je povolená možnosť dvojstupňového overenia, znova sa zobrazí výzva na overenie identity.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete zapnúť preposielanie, vyberte položku Povoliť preposielanie, zadajte e-mailovú adresu na preposielanie a vyberte položku Uložiť.

   Poznámka: Ak chcete, aby kópia pôvodnej správy zostala v poštovej schránke, začiarknite políčko Uchovať kópiu preposlaných správ .

  • Ak chcete preposielanie vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Povoliť preposielanie a vyberte položku Uložiť.