Kategórie

Ako zapnúť alebo vypnúť automatické preposielanie e-mailových správ

< Všetky témy

Dôrazne upozorňujeme, že v zmysle č. Smernice 8/2016  o pravidlách a povinnostiach a právach zamestnancov SZU pri využívaní elektronickej pošty PDF ]  je povinnosťou zamestnanca v služobnom styku (najmä pri odosielaní správ) používať pridelenú emailovú adresu.

V službe office365 môžete automaticky preposielať e-mailové správy. Využijete to, ak chcete správy čítať a odpovedať na ne z iného e-mailového konta, alebo ak chcete, aby počas vašej neprítomnosti e-maily prijal a odpovedal na ne niekto iný.

 • Preposlané správy sa zobrazia ako správy, ktoré sa preposielajú z vášho konta. Znamená to, že odpovede na takéto správy budú automaticky adresované vášmu kontu, a nie pôvodnému odosielateľovi.

Nastavenie automatického preposielania

Poznámka: Ak možnosť dvojstupňového overovania nie je zapnutá pre vaše konto Microsoft, zobrazí sa výzva na jej zapnutie po zapnutí presmerovania. Ďalšie informácie nájdete v téme informácie o overení dvoch.

 1. V Outlook.com vyberte položku NastaveniaNastaveniaZobraziť všetky nastavenia Outlooku.
 2. Vyberte položku Pošta > preposielanie.

  Poznámka: Ak je povolená možnosť dvojstupňového overenia, znova sa zobrazí výzva na overenie identity.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete zapnúť preposielanie, vyberte položku Povoliť preposielanie, zadajte e-mailovú adresu na preposielanie a vyberte položku Uložiť.

   Poznámka: Ak chcete, aby kópia pôvodnej správy zostala v poštovej schránke, začiarknite políčko Uchovať kópiu preposlaných správ .

  • Ak chcete preposielanie vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Povoliť preposielanie a vyberte položku Uložiť.
Obsah
sk_SKSlovak