Otázky a odpovede

Otázka č.1: Čo je to migrácia údajov?

Odpoveď: Migrácia údajov sa týka prechodu z pôvodného mail servera (poznáte pod názvom webmail.szu.sk) na nový systém Office365. Migrovať „starú poštu“ je možné viacerými spôsobmi.
Ak používate len webmail, tz. že sa prihlasujete cez internetový prehliadač, stačí požiadať o migraciu IMAP konta. Následne administrátor vypne prístup na „webmail“ a spustí proces migrácie. „Webmail“ už viac nebude prístupný a všetka „stará pošta (aj odoslaná aj prijatá)“ sa objaví (po čase – závislé je to od počtu správ a veľkosti príloh) v Outlooku Office365.
Ak používate lokálny Outlook je potrebné zmigrovať súbor *.pst a tu sú dve možnosti: migrácia lokálne a migrácia cez sieť. V obidvoch prípadoch doporučujeme kontaktovať technika.


Otázka č.2: Potrebujem migrovať údaje?

Odpoveď: Toto rozhodnutie je na používateľovi, ale dôrazne ju doporučujeme. Migráciou sa všetka pošta spojí do jednej – novej a je prístupná ako lokálne na PC, tak aj mimo pracoviska cez internetové rozhranie prípadne smartfón či tablet.


Otázka č.3: Používam mailovú schránku katedry/oddelenia. Ako sa k nej dostanem?

Odpoveď: Takéto schránky sa nazývajú správne – zdieľané schránky. Musíte požiadať administrátora aby Vám pridelil povolenia na používanie zdieľanej schránky. Zdieľané schránky môžete používať len v prípade, že už používate Office365. Bližšie informácie a popis funkcií bude dostupný v časti návody už čoskoro.