Kategórie

Telefóny- VPS SZU

< Všetky témy

Často kladené otázky:

 • Ako volať v rámci SZU?
  Jednoducho, treba zadať číslo klapky a stlačiť symbol volania. Do univerzitnej siete sú zahrnuté všetky klapky podľa telefónneho zoznamu  na webe SZU  
 • Ako volať mimo SZU?
  Tak, ako na bežnom mobile. Treba zadať celé číslo vrátane predvoľby 
 • Ako sa dovolajú mne zo SZU?
  Vytočením vašej klapky alebo prideleného mobilného čísla. 
 • Ako sa dovolajú mne z vonku?
  Tak ako doteraz. Všetky čísla z číselných rozsahov SZU sú presmerované na príslušné mobilné číslo. 
 • Ako sa to fakturuje a na koho?
  Tak ako doteraz. Všetkými nákladmi je zaťažované stredisko do ktorého patríte. 
 • Kam poslať zmenu umiestnenia alebo osoby na koho je telefón?
  Tak ako doteraz. Mailom na adresu telefonny.zoznam@szu.sk 
 • Fungujú SMS?
  Áno, v rámci oprávnení VPS.
 • Môžem volať mimo univerzity? A ako dlho?
  Podľa oprávnení, ktoré ste mali doposiaľ. Znamená to, že osobe, ktorá mala viac klapiek (napr. v laboratóriách, alebo viacerých pracoviskách) bolo pridelené jedno číslo s oprávneniami toho čísla, ktoré doteraz malo najvyššie oprávnenia.
 • Čo keď potrebujem navýšiť možnosť hovorov von?
  Je nutné poslať žiadosť, ktorú pošle váš nadriadený s odôvodnením potreby navýšenia.
 • Funguje to ako mobil aj na internet?
  Nie, táto funkcionalita nie je povolená. 
 • Kam volať keď mám problém?
  Tak ako doteraz. Najlepšie je poslať mail na adresu servis.it@szu.sk 
 • Musí byť telefón v nabíjačke cez noc?
  Nemusí, pokiaľ máte dostatočne nabitý aparát. 
 • Ako často nabíjať?
  Časom zistíte, koľko vám aparát vydrží a tomu prispôsobte čas nabíjania. 
 • Čo sa stane, keď ho rozbijem, alebo mi spadne a poškodí sa?
  Je nutné sa o zverené zariadenie, ako o každé iné, starať a zabrániť jeho poškodeniu. V prípade poškodenia je toto potrebné oznámiť svojmu nadriadenému, ako aj na adresu servis.it@szu.sk. V prípade vzniku škody sa tým bude zaoberať škodová komisia. 
 • Čo sa stane, keď ho stratím?
  Za zverené zariadenie ste zodpovedný. Stratu je potrebné oznámiť svojmu nadriadenému, ako aj na adresu servis.it@szu.sk. Vzniknutou škodou sa bude zaoberať škodová komisia. 
 • Kam odovzdať telefón s kartou keď ukončím pracovný pomer so SZU?
  Tak ako iné zariadenia, ktoré vám boli zverené, odovzdaním svojmu nástupcovi (je nutné oznámiť túto zmenu na OIT SZU), alebo vrátením na OIT SZU.
 • Môžem pridelenú kartu použiť vo vlastnom telefóne?
  Áno, pokiaľ to váš mobilný telefón umožňuje. Pridelený aparát vráťte na OIT SZU.
  Ak váš aparát podporuje druhú kartu len ako eSIM, je možné ju nechať vygenerovať.
  Požiadavku na vygenerovanie eSIM pošlite na servis.it@szu.sk.
 • Funguje roaming?
  Nie štandardne. O túto funkcionalitu je nutné požiadať prostredníctvom svojho nadriadeného (mailom, alebo písomne) s príslušným odôvodnením kvestora SZU. 
 • Ako nastaviť zvonenie?
  V Menu > Nastavenie > Profily > Normálny > Nastavenie zvonenia > Vyzváňací tón SIM1 > Predvolené vyzváňanie > OK je treba vybrať zvonenie.
  Podobne sa nastavuje aj hlasitosť. 
  V Menu > Nastavenie > Profily > Normálny > Nastavenie hlasitosti > Vybrať > Vybrať treba šipkami ˄˅ nastaviť hlasitosť. 
 • Na obale telefónu je uvedené „GSM Locator“. Znamená to, že môže byť môj telefón lokalizovaný?
  Nie. Táto funkcionalita je pridelená k funkcionalite SOS status. Ak je táto funkcia zapnutá, po 5 sekundovom pridržaní SOS tlačítka bude poslaná poloha na čísla uvedené v zozname SOS čísiel v telefóne.
  Odporúčame si SOS status nastaviť na hodnotu „Vyp.“ (Nájdete v Menu > Nastavenie > SOS nastavenia > SOS status)
 • Ako si nastavím presmerovanie hovorov?
  Podrobný návod nájdete na adrese Ako si nastavím presmerovanie hovorov? (o2.sk)
Obsah
sk_SKSlovak