Bezpečnosť Office365

10 najdôležitejších funkcií zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Office 365

(zdroj)
 1. Implementovali sme viacúrovňové fyzické zabezpečenie prístupu (biometrické čítačky, pohybové senzory, nepretržitý zabezpečený prístup, kamerový dozor a poplašné systémy), aby do fyzických dátových centier mali prístup iba oprávnení zamestnanci.
 2. Umožňujeme šifrovanie uložených dát, ako aj dát prenášaných v sieti medzi dátovým centrom a užívateľom.
 3. Nevyužívame ani nevyťažujeme vaše dáta k reklamným účelom.
 4. Zákaznícke dáta používame výhradne na poskytovanie služby, do vašej poštovej schránky sa bez vášho povolenia inak nepozeráme.
 5. Vaše dáta pravidelne zálohujeme.
 6. Po ukončení služby nevymažeme všetky dáta vo vašom účte, pokiaľ nebudete mať čas využiť ponúknuté možnosti presunutia dát.
 7. Vaše zákaznícke dáta hostujeme vo vašej oblasti.
 8. Vyžadovaním zložitých hesiel zvyšujeme zabezpečenie vašich dát.
 9. Umožňujeme vám vypnúť alebo zapnúť funkcie ovplyvňujúce ochranu osobných údajov podle vaších potrieb.
 10. Vo vašej multilicenčnej zmluve sa zaväzujeme k splneniu tu uvedených sľubov.

Stále dodržiavanie predpisov v Office 365

Nezávislé overenia

(zdroj)

 • Je overené, že Office 365 spĺňa požiadavky stanovené normou ISO 27001, zmluvnými doložkami Európskej únie (EU), zmluvou HIPAA BAA (zákon o zodpovednosti za prenos údajov o zdravotnom poistení (HIPAA) Business Associate Agreement) a federálnym zákonom o správe zabezpečenia informácií FISMA (Federal Information Security Management Act).
 • Naša zmluva o spracovaní dát rieši podrobne ochranu osobných údajov, zabezpečenie a zaobchádzanie s dátami zákazníkov, čo im pomáha dodržovať miestne predpisy.