Informácia k tvaru mailových adries zamestnancov

Vážení kolegovia.

Chceme Vás upozorniť, že tvar e-mailovej adresy zamestnancov SZU je v zmysle platnej smernice rektora č. 8/2016: meno.priezvisko@szu.sk Tvary ako: m.priezvisko@szu.sk alebo mpriezvisko@szu.sk sú označené ako neexistujúca e-mailová adresa. E-mailové adresy nesmú obsahovať diakritiku a musia byť celé. Na neúplné alebo na adresy s diakritikou nebude správa doručená! A ešte pripomienka: vždy uvádzajte „predmet správy“ – správy bez „predmetu“ môžu byť vyhodnotené ako nevyžiadaná pošta.