Som zamestnanec a neviem prístupové údaje

  • V prípade, že ste zamestnancom univerzity a neviete svoje prístupové údaje musíte kontaktovať technickú podporu OIT. Vyplníte formulár F001 „Žiadosť o prístupové údaje“ a ak je Vaša žiadosť opodstatnená obdržíte prihlasovacie údaje na e-mail, ktorý zadáte do žiadosti. Kontaktný e-mail, ktorý zadáte do žiadosti NESMIE byť v doménach @szu.sk a studentszu.sk a musí byť funkčný.
  • V prípade, že ste používateľom univerzitného informačného systému MAIS, už máte konto v Office365 vytvorené. Jediný rozdiel je v tom, že v prípade prihlasovania do Office365 je prihlasovacie meno do MAISu doplnené o „@szu.sk“. Reálne teda vyzerá: prihlasoveciemeno@szu.sk Heslo je také isté ako do MAISu.
  • Je možné, že aj tak sa nebudete vedieť prihlásiť do systému. V tom prípade kontaktujte technickú podporu OIT pomocou Online Chatu na tejto stránke vpravo dole.

Ak budete postupovať podľa hore uvedených inštrukcií, Vaša žiadosť a riešenie problému bude vyriešená do 24 hodín v pracovných dňoch.