Upozornenie na výskyt spamu

Upozornenie na možné spamové e-maily, ktoré môžete dostávať a pravdepodobne ste už nejaké aj dostali. Aby ste sa chránili pred potenciálnymi hrozbami a nežiadúcou poštou, odporúčam vám dodržiavať tieto kroky:

 1. Nikdy neklikajte na podozrivé odkazy
  Ak dostanete e-mail s neznámym odosielateľom alebo podozrivým obsahom, neklikajte na odkazy ani neotvárajte prílohy. Tieto odkazy môžu obsahovať škodlivý kód.
 2. Kontrolujte adresu odosielateľa
  Skontrolujte, či je adresa odosielateľa dôveryhodná. Porozmýšľajte nad tým, či vám nie je podozrivá (často sa objavuje napr. „Generálne riaditeľstvo Policajného zboru SR thibault.lamy@universite-paris-saclay.fr“ ).
 3. Používajte silné heslá
  Zabezpečte svoj mailový účet silným heslom v zmysle smernice rektora 8/2016 a pravidelne ho meňte.
 4. Nevypínajte antivírusový softvér
  Nerušte pravidelné aktualizácie antivírusového softvéru, aby ste mali najnovšie verzie. Pomôže vám chrániť sa pred škodlivým softvérom.
 5. Nevypínajte a ani neodkladajte aktualizácie Windows
  Pravidelné aktualizácie Windows vám taktiež pomôžu chrániť sa pred škodlivým softvérom.
 6. Buďte opatrní

Ak máte akékoľvek podozrenie na spamový e-mail, neposielajte ho ďalej a ihneď ho vymažte.

Ak máte podozrenie na napadnutie počítača vírusom alebo inou hrozbou, bezodkladne kontaktujte oddelenie IT na adrese servis.it(zavináč)szu.sk.

Informácia k tvaru mailových adries zamestnancov

Vážení kolegovia.

Chceme Vás upozorniť, že tvar e-mailovej adresy zamestnancov SZU je v zmysle platnej smernice rektora č. 8/2016: meno.priezvisko@szu.sk Tvary ako: m.priezvisko@szu.sk alebo mpriezvisko@szu.sk sú označené ako neexistujúca e-mailová adresa. E-mailové adresy nesmú obsahovať diakritiku a musia byť celé. Na neúplné alebo na adresy s diakritikou nebude správa doručená! A ešte pripomienka: vždy uvádzajte „predmet správy“ – správy bez „predmetu“ môžu byť vyhodnotené ako nevyžiadaná pošta.