Technická podpora

Pokiaľ chcete nahlásiť poruchu, zmenu alebo novú požiadavku, ktorú od vás zatiaľ neevidujeme, vyberte si z ponuky formulárov. Žiadame vás o počiatočnú formuláciu vašich požiadaviek v záujme zaistenia obojstrannej kvality, pretože:

  1. vašu požiadavku cielene odovzdáme kompetentnej osobe, aby mohlo byť zahájené jej riešenie ihneď ako to bude možné;
  2. vy máte evidenciu o vašej požiadavke v archíve vašej e-mailovej pošty, čo vám uľahčí ďalšiu komunikáciu;
  3. pri hromadení určitého problému od iných používateľov vás o ňom môžeme v predstihu informovať